فارس مرودشت جاده سد درودزن
همراه مدیر
09173205731-09173206944

خدمات کشاورزی حق جو

تامین کننده بذر و کود شیمیایی و بوجاری انواع بذر و حبوبات

خرید و فروش انواع بذر و دانه

فروش انواع کود شیمیایی

بوجاری انواع بذر و غلات

بذر و دانه حق جو مرکز خرید و فروش عمده و خرده انواع بذر و دانه و غلات جهت مصارف کشاورزان و فعالان خرید و فروش صنعت کشاورزی ​

فروش انواع کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان و ارائه خدمات مشاوره میزان و زمان کود دهی به زمین های کشاورزی

پذیرش بوجاری و حق العمل کاری محصولات کشاورزان و انبار داران کل کشور با کیفیت بوجاری مناسب و بسته بندی در سریعترین زمان