فارس مرودشت جاده سد درودزن
همراه مدیر
09173205731-09173206944

لیست محصولات بذر و دانه خدمات کشاورزی حق جو

ردیف نام محصول وضعیت
1 گندم موجود
2 جو موجود
3 ذرت موجود
4 خرفه موجود
5 خاکشیر موجود
6 ارزن موجود
7 تخم کاهو موجود
8 گلرنگ - کافشه موجود
9 هلر موجود
10 کسن موجود
11 منداب موجود
12 قرماش موجود
13 سویا موجود
14 ذرت علوفه موجود
15 تفاله چغندر موجود
16 لوبیا موجود
17 عدس موجود
18 نخود موجود
19 تخم کدو موجود
20 بذر یونجه موجود
21 یونجه بسته بندی شده موجود
22 کاه پرس موجود
23 کلزا موجود